เบิกยา/วัคซีน รพ.สต.

ขั้นตอนการเบิกยาและวัคซีน รพ.สต.

1. ดาวโหลดเอกสารเบิกยา คลิก

2. กรอกรายการเบิกยา

3. ส่งเอกสารเบิกยา /วัคซีน คลิก


คลิกเพื่อดาวโหลด เอกสารขั้นตอนวิธีการใช้