ผลงานวิชาการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ลงวันที่
หน่วยงาน
ชื่อผลงานวิชาการ
แนบเอกสาร
ผลงานวิชาการ
รายการผลงานวิชาการ
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
งานนำเสนอ IM 2021-02-22
เหยียบฉันสักนิด ก่อนทิ้งรักลงถัง (Magic beat box part II ) 2021-02-22
“ขวดระบายคลายทุกข์” (เวอร์ชั่น1) 2021-02-22
นวัตกรรมสุขภาพ “ปิงปอง 6 สี ตระหนักรู้โรคไตเรื้อรัง 2021-02-22
กล่องอันน้อยนิด พิชิตโควิด-19 (Magic beat box ) 2021-02-22
รูปแบบการจัดระบบบริการทันตกรรมแบบใหม่ New Normal in Dental Services 2021-02-22
การเพิ่มความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 2021-02-22
Blood Safety 2021-02-22
ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 2021-02-22
Blood safety 2021-02-22
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ 2021-02-22
การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริการทันตกรรมโรงพยาบาลศรีรัตนะ 2021-02-22
การพัฒนาระบบการเบิกยาต้านไวรัส HIV ในผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม 2021-02-22
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSepsis 2021-02-22
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal syndrome 2021-02-22
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 2021-02-22
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดภาวะ Hypo-Hyperglycemia 2021-02-22
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตรพ.สต.ศรีแก้วที่รับยาที่สถาน บริการอื่น 2021-02-22
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด เพื่อลดภาวะ Exacerbation 2021-02-22
การติดตามนัดผู้ป่วย 2021-02-22
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ* 2021-02-22
การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 2021-02-22
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีต่อความสม่ำเสมอในการใช้ยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 2021-02-22