เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บ
รายการ ผู้ใช้
ai vector IT
NCD OPD
Facebook It
โปรแกรม E-Form Agent สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ***สำหรับหน่วยบริการ*** งานประกันสุขภาพ
*Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2565 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / ห งานประกันสุขภาพ
win10 งานสารสนเทศ
His Gateway MOPH monitor งานสารสนเทศ
HIS Gateway (v2.0.10) งานสารสนเทศ
แก้เข้า himpro online ไม่ได้จากเครื่องภายในโรงบาล งานสารสนเทศ
Himpro Online งานสารสนเทศ
แก้สั่งปริ้นไม่ได้ (How to Fix Windows Cannot Connect to the Printer Error 0x0000011b) งานสารสนเทศ
สำนักระบาดวิทยา BUREAU OF EPIDEMIOLOGY งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ฉีดวัคซีน ตูม PCU
ดาวโหลด Himpro งานสารสนเทศ
Save Mom งานอนามัยแม่และเด็ก
Conferrence สสจ.ศรีสะเกษ งานสารสนเทศ
FONT IT
HmOn PCC
ดาวโหลดวิดีโอ YOUTUBE งานสารสนเทศ
ดาวโหลดวิดีโอ FACEBOOK งานสารสนเทศ
ส่งร้านปราชญ์สกรีน งานสารสนเทศ
er.sirattana@gmail.com ER
งานความเสี่ยง RM
https://61.47.40.39:2222/ IM
เยี่ยมบ้าน IPD
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน NCD
Mail.go.th EGP
Mail.go.th EGP
w3schools IM
SquirrelMail IM
61.47.40.39/phpMyAdmin IM
google ทั่วไป
facebook ทั่วไป